Κάτοχος

Η φωτογραφία μου
Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανίας, Greece

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009


"Σημεία των καιρών ".

Μετά από την μπόρα την δαιμονική ,
Θα έλθη η λιακάδα η θεϊκή .
Πίσω από το κοσμικό πνεύμα της σημερινής "ελευθερίας" της έλλειψης σεβασμού στην Εκκλησία του Χριστού , στους μεγαλύτερους , γονείς και διδασκάλους , που έχουν φόβο Θεού , κρύβεται η πνευματική σκλαβιά , το άγχος , και η αναρχία ,που οδηγούν τον κόσμο στο αδιέξοδο , στην ψυχική και σωματική καταστροφή .
Πίσω λοιπόν και από το τέλειο σύστημα "κάρτας εξυπηρετήσεως" ασφαλείας κομπιούτερ , κρύβεται η παγκόσμια διδακτορία . η σκλαβιά του αντιχρίστου . "Αποκ. Ιωάννου κεφ. ιγ΄ 16 " ίνα δώσουσι αυτοίς χάραγμα επί της χηρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών , και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα , το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού . Ώδε η σοφία εστίν • ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου • αριθμός αυτού χ}ς ".=666.
Ο Άγιος Ανδρέας ο Καισαρείας γράφει τα εξείς • " Περί του μιαρού ονόματος του αντιχρίστου . Και την μεν ακρίβειαν της ψήφου , ως και τα λοιπά τα περί αυτού γεγραμμένα , ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα τοις νήφουσιν • …… αλλ’ουκ ευδόκησεν η θεία χάρις εν θεια βίβλω το του λυμεώνος όνομα γραφήναι • ως εν γυμνασίας δε λόγω πολλά εστίν ευρείν …..".
  Αγίου Ανδρέου Καισαρείας , εξήγησις εις την Ιωάννου Αποκ. Σελ. 341-42, κεφ. ΛΗ.-
 Το παράξενο όμως , και πολλοί πνευματικοί άνθρωποι εκτός που δείχνουν δικές των ερμηνείες , φοβάνται και αυτοί τον κοσμικό φόβο του φακελλώματος , ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά , και να βοηθήσουν τους Χριστιανούς με την καλή ανησυχία , και να τους τονώνουν στην πίστη , να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά . 
 Απορώ ! δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα ; γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για της ερμηνείες του μυαλού τους ; Κι αν επιβοηθούν τον αντίχριστο για το σφράγισμα , πως παρασύρουν και άλλες ψυχές στην απώλεια ; Αυτό εννοεί • "… το αποπλανάν , ει δυνατόν . και τους εκλεκτούς ". Μαρκ. ιγ ΄.Θα επανέλθουν , αυτοί που τα ερμηνεύουν με το μυαλό . 
 Κι ενώ τα σημεία φαίνωνται ξεκάθαρα • " το θηρίο " στης Βρυξέλλες με το 666 έχει σχεδόν ρουφίξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ . Η κάρτα , η ταυτότητα , η εισαγωγή του σφραγίσματος " τι φανερώνουν ; Δυστυχώς το ράδιο μόνο παρακολουθούμε τι καιρό θα έχουμε . 
 Τι θα μας πη ο Χριστός ; " υποκριταί , το μεν προσώπου του ουρανού γινώσκετε διακρίνειν , τα δε σημεία των καιρών ου δύναστε γνώναι ; " Ματθ . κεφ. 65 ! 
 Μετά λοιπόν από την κάρτα , και την ταυτότητα , " το φακέλλωμα " για να προχωρίσουν πονηρά στο σφράγισμα , θα λένε συνέχεια στην τηλεόραση , οτι πήρε κάποιος την κάρτα του δείνα , και του σήκωσε τα χρήματα από την τράπεζα . Από την άλλη μεριά , θα διαφημίζουν " το τέλειο σύστημα " το σφράγισμα στο χέρι ή στο μέτωπο , με ακτίνες λέϊζερ , που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά , με το 666 το όνομα του αντιχρίστου . 
 Δυστυχώς , και πάλι " ορισμένοι γνωστικοί " θα φασκιώνουν τα πνευματικά τους τέκνα σαν τα μωρά , δήθεν για να μην στενοχωρούνται • " δεν πιράζει αυτό , δεν είναι τίποτα , αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε !". Κι ενώ βλέπουμε τον αποσ. Πέτρο που εξωτερικά αρνήθηκε τον Χριστό , και ήτο άρνησις , αυτοί αρνούνται το Άγιο σφράγισμα του Χριστού που τους δόθηκε στο Άγιο Βάπτισμα • " Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου " με το να δέχονται την σφραγίδα του αντιχρίστου , λένε και ότι έχουν μέσα τους τον Χριστό !! 
 Τέτοια δυστυχώς λογική , είχαν και ορισμένοι " γνωστικοί " στα χρόνια των Αγίων Μαρτύρων , που προσπαθούσαν , να μεταστρέψουν τους υποψήφιους μάρτυρας , όπως αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος στον λόγο του στον Μάρτυρα Γόρδιο."…… πολλοί παραλογιζόντουσαν προσπαθώντας να πείσουν τον Μάρτυρα να αρνηθή μόνο με τα λόγια και να κρατήση την πίστη με την ψυχή , την εσωτερική διάθεση , γιατί ο θεός δεν δίνει προσοχή στην γλώσσα αλλά στην διάθεση . Ο Μάρτυς όμως Γόρδιος ήταν άκαμπτος και απεκρίθηκε • " ουκ ανέχεται τι γλώσσα κτισθείσα παρά Χριστού φθέγξασθαι τι κατά του Κτίσαντος …… μη πλανάσθε Θεός ου μυκτηρίζεται εκ του στόματος ημάς του ημετέρου κρίνει ,εκ των λόγων δίκαιοι , και εκ των λόγων καταδικάζει ".- 
 Επίσης επί Δεκίου , με διάταγμα ζητούσε να ομολογήσουν την θρησκεία των ειδωλολατρών , και όσοι Χριστιανοί δήλωναν , και θυσίαζαν στα είδωλα , έπαιρναν πιστοποιητικό , και γλύτωναν το Μαρτύριο . Όχι μόνον αυτοί ήταν αρνητές του Χριστού , αλλά και εκείνοι όπου έδιναν χρήματα στους Ειδωλολάτρας όπου έδειναν , στην επιτροπή και έπαιρναν το πιστοποιητικό , χωρίς να αρνηθούν , οι ονομαζόμενοι "λιβελλοφόροι " και αυτούς η Εκκλησία μας τους θεώρησε αποστάτας – πεπτωκότας . 
 Κι ενώ λοιπόν έχουμε τόσα πολλά παραδείγματα ,όπως και του γενομένου θαύματος του Αγίου Θεοδώρου , που εορτάζουμαι κάθε χρόνο , το Σάββατο της Α΄ εβδομάδος των Νηστειών • " Ιουλιανός ο παραβάτης , γινώσκων ότι οι Χριστιανοί καθαίρονται μάλλον δια νηστείας την πρώτη εβδομάδα της αγίας τεσσαρακοστής , ην και ημείς δια τούτο καθοράν εβδομάδα καλούμεν , ηβουλήθη ίνα τότε μάλιστα μολύνη αυτούς • διο και προσέταξε κρυφίως ίνα τεθώσιν εις την αφοράν κατ’εκείνας, τας ημέρας βρώματα μεμιασμένα εκ των αιμάτων των ειδωλικών θυσιών . 
Αλλά νεύσει θεία επιφανείς καθ’ύπνον ο Μάρτυς Θεόδωρος εις τον τότε αρχιεπίσκοπον Κων/πόλεως Ευδόξιον και φανερώσας το πράγμα παρήγγειλεν αυτώ ίνα συγκαλέση τους πιστούς ευθύς το πρωί της Δευτέρας και εμποδίση αυτοίς των βρωμάτων εκείνων την χρήσιν , την έλλειψιν της αναγκαίας τροφής αναπληρώση εκ του προχείρου δια κολλύβων …………….Τοιουτοτρόπως ο μεν σκοπός του παραβάτου εματαιώθη • ο δε ευσεβής Λαός , διαφυλαχθείς αμόλυντος ……………….."-  
 Ωρολόγιον το Μέγα σελ. 446 …- Το να απέχουμαι από ειδωλόθυτα , είναι κανόν των Αγίων Αποστόλων . Πραξ. Αποσ. Κεφ. ιε ΄ …….. " Συνήχθησαν δε οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι ……….. απεχέσθαι ειδωλοθυτών και αίματος και πνικτού και πορνείας • …….". 
 Παρ’όλα λοιπόν αυτά που ανέφερα , ακούει κανείς ένα σορό δυστυχώς ανοησίες του μυαλού , από ορισμένους σημερινούς " Γνωστικούς " , ο ένας να λέει • "εγώ θα δεχθώ την ταυτότητα με το 666 , θα βάλω και ένα Σταυρό , κι ο άλλος να λέει • " εγώ θα το σφράγισμα στο κεφάλι με το 666 και θα κάνω κι ένα Σταυρό στο κεφάλι ….." και ένα σορό όμοιες ανοησίες , που νομίζουν ότι θα αγιασθούν με αυτόν τον τρόπο , ενώ αυτά είναι πλάνες . 
 Μόνον αυτά που δέχονται αγιασμό ,αυτά μόνον αγιάζονται . Όπως • Το νερό , δέχεται αγιασμό , και γίνεται Αγιασμός . Τα ούρα δεν δέχονται αγιασμό . 
 Η πέτρα , με θαύμα γίνεται ψωμί . Η ακαθαρσία δεν δέχεται αγιασμό . Επομένως , ο διάβολος , ο αντίχριστος , όταν είναι στην ταυτότητα μας , ή στο χέρι μας , ή στο κεφάλι μας , με το σύμβολο του , δεν αγιάζονται , με το να βάλουμε και ένα Σταυρό . 
 Έχουμε την δύναμη του Τιμίου Σταυρού , του Αγίου Συμβόλου , την θεία χάρη του Χριστού , μόνον όταν αρκούμεθα στο Άγιο Σφράγισμα του Βαπτίσματος , που απαρνούμεθα τον σατανά , και συντασσώμεθα στον Χριστό , και δεχόμεθα το Άγιο Σφράγισμα " Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου ".-

 Ο Χριστός να μας δίνη καλή φώτιση . Αμήν .- 

Άγιον Όρος Κουψουμουσιανό Κελλί 
" Παναγούδα " Σάββατο Α΄Νηστειών 1987 .
Με πολύ πόνο και αγάπη Χριστού , 
Μοναχός Παΐσιος
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου